Bättre arbetsmiljö med ljudabsorbenter

När man arbetar och skall koncentrera sig kan det upplevas som mycket störande med för hög ljudnivå, med hjälpa av ljudabsorbenter kan man minska detta. Ljudabsorbenter kan placeras på vägg och tak, de kommer att absorbera viss del av ljudet och därmed minska ljudnivån. Oberoende på vilket material man föredra kommer de att fängsla ljudets energi och på så sätt inte bara minska ljudnivån utan även eventuellt eko. De har inte bara en bra funktion för kontorsmiljö utan kan skapa en snygg detalj i ett kontorslandskap.

Idag blir det allt vanligare att gå ifrån de traditionella kontoren och istället arbeta i öppna landskap, detta göra att det sätts nya krav på arbetsmiljön. Arbetar man i en helt öppen planlösning kan man med fördel kombinera ljudabsorbenter med skärmväggar mellan datorer och skrivbord. På så sätt behåller man fördelarna med att arbeta i ett öppet kontorslandskap samtidigt om man minskar ljudnivån. Detta i sig kommer att skapa en bättre arbetsmiljö och troligen påverkar effektiviteten hos medarbetarna på et positivt sätt.

Unika ljudabsorbenter i fastigheter.

Något som skall hänga på kontorets väggar eller tak vill man naturligtvis att det ska smälta in i miljön och helst också vara snygga. Ljudabsorbenter kan varieras i det oändliga och det går till och med att skapa egna unika tryck. Kanske finns det en vy bild som symboliserar något för företaget, eller så vill man trycka upp och visa sin logga.

Man kan även utforma dem så att de ser ut som vanliga tavlor men ändå har den positiva effekten av att minska ljudnivån i lokalen. Med andra ord är det något som inte bara har en mycket bra funktion och påverkar en hel arbetsplats positivt utan det är också snyggt och kan på så sätt lyfta kontorets estetiska utseende. Vilket i många fall kan vara nog så viktigt för att lyfta den bild man vill ge av en verksamhet.

Utrusta dina lokaler och fastigheter med nödljusarmaturer

Hotell, vårdanläggning eller samlingslokal? Om det är dags att bygga nya lokaler eller se över de befintliga så är det oerhört viktigt att också utrusta dessa lokaler med nödljusarmaturer. I sina byggregler anger nämligen Boverket att nödbelysning måste finnas för att utrymning ska kunna ske både säkert och effektivt. Utrymningsvägar måste nämligen anges i lokaler eller byggnader som hotell, vårdanläggningar eller samlingslokaler. Det är därför viktig att den som ansvarar för nödbelysningen ser över lokalerna och säkerställer att rätt utrustning finns.

Avsikten med nödljusarmaturer är just att agera vägledare, särskilt i utrymmen som saknar fönster eller som är svåra att orientera sig i. De är utrustade med nödljus och piktogram för att visa vägen på ett enkelt och förståligt sätt. Denna vägledare är verkligen oumbärlig vid allt från strömavbrott till brand.

Nödljusarmaturerna som räddar.

Med nödljusarmaturer ökar faktiskt chanserna till att rädda liv. Skulle det exempelvis börja brinna i en lokal eller byggnad är det oerhört viktigt att människor hittar vägen ut snabbt och enkelt. Finns inte denna vägledare blir det mycket svårare att ta sig ut smidigt och effektivt. Oberoende om det är små lokaler eller stora är det viktigt med vägledare av detta slag. Oavsett om människorna som brukar vistas i lokalerna känner sig hemma eller inte, är det viktigt med nödljusarmaturer. I en krissituation kan det vara lätt att ändå förvilla sig, fast att lokalen kanske är liten och man känner sig hemma.

Det finns som sagt regler på att hotell, vårdanläggningar och samlingslokaler ska vara utrustade med vägledande markeringar. För att förtydliga samlingslokal innebär det en lokal med ett flertal lokaler där mer än totalt 150 personer kan finnas och som dessutom inte har så bra kännedom om byggnaden eller lokalen. Tveka därför inte – se till att utrusta lokalerna med rätt brandskyddsutrustning, såsom med nödljusarmaturer inför en eventuell brand!