När man arbetar och skall koncentrera sig kan det upplevas som mycket störande med för hög ljudnivå, med hjälpa av ljudabsorbenter kan man minska detta. Ljudabsorbenter kan placeras på vägg och tak, de kommer att absorbera viss del av ljudet och därmed minska ljudnivån. Oberoende på vilket material man föredra kommer de att fängsla ljudets energi och på så sätt inte bara minska ljudnivån utan även eventuellt eko. De har inte bara en bra funktion för kontorsmiljö utan kan skapa en snygg detalj i ett kontorslandskap.

Idag blir det allt vanligare att gå ifrån de traditionella kontoren och istället arbeta i öppna landskap, detta göra att det sätts nya krav på arbetsmiljön. Arbetar man i en helt öppen planlösning kan man med fördel kombinera ljudabsorbenter med skärmväggar mellan datorer och skrivbord. På så sätt behåller man fördelarna med att arbeta i ett öppet kontorslandskap samtidigt om man minskar ljudnivån. Detta i sig kommer att skapa en bättre arbetsmiljö och troligen påverkar effektiviteten hos medarbetarna på et positivt sätt.

Unika ljudabsorbenter i fastigheter.

Något som skall hänga på kontorets väggar eller tak vill man naturligtvis att det ska smälta in i miljön och helst också vara snygga. Ljudabsorbenter kan varieras i det oändliga och det går till och med att skapa egna unika tryck. Kanske finns det en vy bild som symboliserar något för företaget, eller så vill man trycka upp och visa sin logga.

Man kan även utforma dem så att de ser ut som vanliga tavlor men ändå har den positiva effekten av att minska ljudnivån i lokalen. Med andra ord är det något som inte bara har en mycket bra funktion och påverkar en hel arbetsplats positivt utan det är också snyggt och kan på så sätt lyfta kontorets estetiska utseende. Vilket i många fall kan vara nog så viktigt för att lyfta den bild man vill ge av en verksamhet.