En person som arbetar heltid spenderar stor del av sitt liv på jobbet, vilket är en stor bidragande orsak till varför man ska ta allvarligt på diskriminering i arbetslivet. Att inte må bra på sitt jobb kan vara fruktansvärt och kan man på något sätt förhindra att detta sker bör man göra något åt det. Det är viktigt att ha ett aktiv arbete mot diskriminering i arbetslivet annars finns det risk att man missar signalerna. För att kunna ha ett sådant arbete kan det vara bra att ha en fast arbetsgrupp på jobbet som arbetar med dessa frågor och som har till uppgift att med jämna mellanrum lyfta ämnet för diskussion så att det inte glöms bort i det dagliga arbetet.

En bra och viktig början kan vara en så banal sak som att fastställa vad man menar när man pratar om diskriminering i arbetslivet, det är inte säkert att alla på arbetet tolkar detta på samma sätt, har man inte samma utgångspunkt kommer det bli mycket svårt att samarbeta kring ämnet. Det är viktigt att det som upplever att hon eller han har utsatts eller utsätts för diskriminering i arbetslivet blir hörd på och att man inte dömer, kommentarer och liknande kan upplevas och tolkas olika.

Att utsättas för diskriminering i arbetet.

För den som drabbas av orättvis behandling kan det vara mycket svårt att ta sig upp, det är viktigt att det finns lyhörda kollegor som kan hjälpa att lyfta och ändra situationen. Den drabbade kanske inte alltid orkar med detta. Det är svårt att inte ta det personligt och låta det påverka en privata liv också, mår man dåligt av miljön och klimatet på arbetet kommer det troligen att förstöra otroligt mycket. Sker det inget finns det risk för att det leder till sjukskrivning och liknande.